VSEBINA RAZPISA

 

1.         Vsebina razpisa

2.         Rok za oddajo prispevkov

3.         Oblika prispevkov

4          Nagrajenci natečaja

5.         Razglasitev rezultatov

6.         Obveščanje

7.         Velika skupna oziroma individualn knjiga

 

1. VSEBINA RAZPISA ZA KATEGORIJO RAZREDNA STOPNJA (1. do 5. razred):

Najmlajši pisatelji se bodo tudi tokrat spopadli s pisanjem pravljice – lahko tudi skupinsko. Vsebina pravljice je prosta, vendar s poudarkom na poučnosti sporočila.

 

2. ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV:

Projekt ZDNP 2014/2015 se začne 15. oktobra 2014, v izboru pa bodo upoštevani vsi prispevki, pravilno opremljeni (glejte Oblika prispevkov) in oddani do vključno 5. decembra 2014.

Prispevke nam lahko posredujete na elektronski naslov smar-team-zdnp@amis.net ali po pošti na naslov Smar-team, Bevke 93, 1358 Log pri Brezovici – s pripisom: ZDNP 2014/2015.

 

3. OBLIKA PRISPEVKOV:

1.         Prispevki morajo biti oddani v elektronski obliki; v programu WORD (tipografija Times, velikost pisave 12pt) in brez dodatnega oblikovanja. Prispevke, ki bodo odstopali od predpisane oblike, bomo obravnavali zadnje, besedil, ki bodo prispela na naš naslov samo natisnjena in ne na ustreznem mediju (preko e-pošte ali na zgoščenki), pa ne bomo objavili na spletni strani.

2.         Vsak prispevek mora vsebovati obvezne podatke:

a. ime in priimek avtorja,

b. naziv šole,

c. ime in priimek mentorja, kontakt mentorja (elektronski naslov oz. tel. številko),

d. dopisana pa naj bosta tudi kategorija in izbrana vsebina.

Prispevke, ki ne bodo opremljeni z obveznimi podatki, bomo izločili iz izbora.

3.         Shranjevanje prispevkov:

Prispevki, ki bodo poslani po klasični pošti, so lahko za več avtorjev združeni na enem mediju – zgoščenki. Vsak prispevek pa mora biti shranjen kot samostojna datoteka, ime le-te ne sme vsebovati strešic, torej črke Č, Ž in Š nadomestite s črkami C, S in Z.

4.         Izjava – OBVEZNA PRILOGA:

Vsakemu prispevku mora biti priložena izjava staršev (v primeru skupinskega dela za vsakega avtorja ločeno), da dovoljujejo objavo prispevkov v sklopu projekta ZDNP 2012/2013 – izjava za starše se nahaja pod ikono IZJAVA. Izjave nam lahko posredujete tudi preko elektronske oblike – v PDF obliki. Prispevki, ki ne bodo imeli priložene izjave, bodo sicer sodelovali v izboru, vendar ne bodo objavljeni na spletni strani in v spremljajočih knjigah.

 

4. NAGRAJENCI NATEČAJA:

1. Strokovna žirija med prispelimi deli v kategoriji RAZREDNA STOPNJA izbere 10 (deset) najboljših pravljic, ki bodo izšle v obliki slikanic;

2. Glasovanje – obiskovalci spletne strani:

V kategoriji RAZREDNA STOPNJA pri izbiri sodelujejo tudi obiskovalci naše spletne strani, kjer bodo do 10. decembra 2014 vsi pravilno oddani in opremljeni prispevki tudi objavljeni, glasovanje za dve najboljši besedili, ki bosta izšli v knjižni obliki, pa bo trajalo od 10. do 15. decembra 2014.

 

5. RAZGLASITEV NAGRAJENCEV NATEČAJA:

Seznam zmagovalnih del natečaja v kategoriji Razredna stopnja bomo objavili na spletni strani 10. januarja 2015, mentorji in starši oziroma avtorji (ki bodo v izjavi zapisali e-naslov), pa bodo obveščeni tudi preko elektronske pošte.

 

6. OBVEŠČANJE:

Čeprav bodo vsa pomembna obvestila o poteku projekta ZDNP 2014/2015 sproti objavljena na naši spletni strani, ponujamo mentorjem in staršem možnost obveščanja preko elektronske pošte, zato vse mentorje, ki bi želeli prejemati obvestila, prosimo, da na naš elektronski naslov smar-team-zdnp@amis.net pošljejo sporočilo z vsebino: OBVEŠČANJE ZDNP 2014/2015, starši pa bodo o dogajanju obveščeni preko e-pošte, v kolikor se bodo na IZJAVI opredelili za zaznamek Obveščanje.

 

7. VELIKA SKUPNA OZIROMA INDIVIDUALNA KNJIGA:

a. Skupna knjiga:

Posebnost projekta Z domišljijo na potep je tudi izid spremljevalnih knjig, v katerih zberemo vse prispevke, ki so sodelovali na natečaju – razen zmagovalnih. V posamezni knjigi so objavljeni le prispevki ene šole (razen izjemoma, ko šola na natečaju sodeluje z manj prispevki, kot bi jih bilo potrebno za knjižno obliko; v tem primeru se v eni knjigi združi prispevke več šol). O izidu skupne knjige so vsi avtorji in mentorji obveščeni pisno. Objava v Skupni knjigi NI OBVEZNA, zato prosimo avtorje, ki le-tega ne želijo, da nas o tem opozorijo na IZJAVI.

b. Individualna knjiga:

Glede na pozitivne odzive v lanskem šolskem letu se bodo avtorji, katerih pravjice ne bodo uvrščene med zmagovalne, zopet lahko odločili tudi za naročilo samostojne slikanice ali knjige po ugodni ceni – za lastne potrebe. Več o tem si lahko preberete pod ikono VELIKA SKUPNA KNJIGA.

 

Tako, kar nekaj podatkov smo nanizali, upamo, da kolikor toliko razumljivo, seveda pa smo vam za vsa morebitna pojasnila na voljo na tel. 01/756 98 62 ali na elektronskem naslovu smar-team-zdnp@amis.net.

To je z naše strani za zdaj vse, na vrsti ste vi, naši mladi ustvarjalci. Želimo vam obilo prijetnih domišljijskih trenutkov in vam pošiljamo prijazen domišljijski pozdrav,

ekipa založbe Smar-team in Tjaša Zorc Rupnik, koordinatorka projekta ZDNP