VSEBINA RAZPISA

 

1.         Vsebina razpisa

2.         Rok za oddajo prispevkov

3.         Oblika prispevkov

4          Nagrajenci natečaja

5.         Razglasitev rezultatov

6.         Obveščanje

 

1. VSEBINA RAZPISA ZA KATEGORIJO MENTORJI:

Skozi vsa leta je veljalo, da je vaša naloga napisati pravljico, to pot pa smo vam pripravili malce zahtevnejšo nalogo; vaša naloga je skozi romaneskno obliko nagovoriti najstnike, se vživeti v tegobe njihovega vsakdana, jim ponuditi razlago o možnosti izbire ... Okvirne tematike ne bomo podajali, saj verjamemo, da je lažje spregovoriti skozi lastne izkušnje, torej bi kakršno koli omejevanje slednje otežilo.

 

2. ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV:

Projekt ZDNP 2014/2015 se za kategorijo MENTORJI začne 20. oktobra 2014, v izboru pa bodo upoštevani vsi prispevki, pravilno opremljeni (glejte Oblika prispevkov) in oddani do vključno 20. januarja 2015.

Prispevke nam lahko posredujete na elektronski naslov smar-team-zdnp@amis.netali po pošti na naslov Smar-team, Bevke 93, 1358 Log pri Brezovici – s pripisom: ZDNP 2014/2015.

 

3. OBLIKA PRISPEVKOV:

1.         Prispevki morajo biti oddani v elektronski obliki; v programu WORD (tipografija Times, velikost pisave 12pt) in brez dodatnega oblikovanja. Prispevke, ki bodo odstopali od predpisane oblike, bomo obravnavali zadnje, besedil, ki bodo prispela na naš naslov samo natisnjena in ne na ustreznem mediju (preko e-pošte ali na zgoščenki), pa ne bomo objavili na spletni strani.

2.         Vsak prispevek mora vsebovati obvezne podatke:

a. ime in priimek avtorja,

b. naziv šole,

c. elektronski naslov oziroma telefonska številka,

d. dopisana pa naj bosta tudi kategorija in izbrana vsebina.

Prispevke, ki ne bodo opremljeni z obveznimi podatki, bomo izločili iz izbora.

3.         Shranjevanje prispevkov:

Prispevki, ki bodo poslani po klasični pošti, so lahko za več avtorjev združeni na enem mediju – zgoščenki. Vsak prispevek pa mora biti shranjen kot samostojna datoteka, ime le-te ne sme vsebovati strešic, torej črke Č, Ž in Š nadomestite s črkami C, S in Z.

4.         Izjava – OBVEZNA PRILOGA:

Vašim prispevkom mora biti priložena izjava, da dovoljujte objavo besedila v sklopu projekta ZDNP 2014/2015 – izjava se nahaja pod ikono IZJAVA. Izjave nam lahko posredujete tudi preko elektronske oblike – v PDF obliki. Prispevki, ki ne bodo imeli priložene izjave, bodo sicer sodelovali v izboru, vendar ne bodo objavljeni na spletni strani in v spremljajočih knjigah.

 

4. NAGRAJENCI NATEČAJA:

Strokovna žirija med prispelimi deli v kategoriji MENTORJI izbere 6 (šest) najboljših zgodb, ki bodo izšle v knjižni obliki;

 

5. RAZGLASITEV NAGRAJENCEV NATEČAJA:

Najboljše avtorje kategorije MENTORJI bomo razglasili na naši spletni strani 15. februarja 2015.

 

6. OBVEŠČANJE:

Čeprav bodo vsa pomembna obvestila o poteku projekta ZDNP 2014/2015 sproti objavljena na naši spletni strani, ponujamo mentorjem možnost obveščanja preko elektronske pošte, zato vse mentorje, ki bi želeli prejemati obvestila, prosimo, da na naš elektronski naslov smar-team-zdnp@amis.net pošljejo sporočilo z vsebino: OBVEŠČANJE ZDNP 2014/2015.

 

Tako, kar nekaj podatkov smo nanizali, upamo, da kolikor toliko razumljivo, seveda pa smo vam za vsa morebitna pojasnila na voljo na tel. 01/756 98 62 ali na elektronskem naslovu smar-team-zdnp@amis.net.

To je z naše strani za zdaj vse, na vrsti ste vi. Želimo vam obilo prijetnih domišljijskih trenutkov in vam pošiljamo prijazen domišljijski pozdrav,

ekipa založbe Smar-team in Tjaša Zorc Rupnik, koordinatorka projekta ZDNP