VSEBINA RAZPISA

 

1.         Vsebina razpisa

2.         Rok za oddajo prispevkov

3.         Oblika prispevkov

4          Nagrajenci natečaja

5.         Razglasitev rezultatov

6.         Obveščanje

 

1. VSEBINA RAZPISA ZA KATEGORIJO VRTCI

 

Vaša naloga je napisati POUČNO pravljico, basen ali pripovedko (v skupini ali vsak zase).

 

2. ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV:

Projekt ZDNP 2014/2015 se začne 30. septembra 2014, v izboru pa bodo upoštevani vsi prispevki, pravilno opremljeni (glejte Oblika prispevkov) in oddani do vključno 10. decembra 2014.

Prispevke nam lahko posredujete na elektronski naslov smar-team-zdnp@amis.netali po pošti na naslov Smar-team, Bevke 93, 1358 Log pri Brezovici – s pripisom: ZDNP 2014/2015.

 

3. OBLIKA PRISPEVKOV:

1.         Prispevki morajo biti oddani v elektronski obliki; v programu WORD (tipografija Times, velikost pisave 12pt) in brez dodatnega oblikovanja. Prispevke, ki bodo odstopali od predpisane oblike, bomo obravnavali zadnje, besedil, ki bodo prispela na naš naslov samo natisnjena in ne na ustreznem mediju (preko e-pošte ali na zgoščenki), pa ne bomo objavili na spletni strani.

2.         Vsak prispevek mora vsebovati obvezne podatke:

a. ime in priimek avtorja,

b. naziv vrtca,

c. ime in priimek mentorja, kontakt mentorja (elektronski naslov oz. tel. številko),

d. dopisana pa naj bosta tudi kategorija in izbrana vsebina.

Prispevke, ki ne bodo opremljeni z obveznimi podatki, bomo izločili iz izbora.

3.         Shranjevanje prispevkov:

Prispevki, ki bodo poslani po klasični pošti, so lahko za več avtorjev združeni na enem mediju – zgoščenki. Vsak prispevek pa mora biti shranjen kot samostojna datoteka, ime le-te ne sme vsebovati strešic, torej črke Č, Ž in Š nadomestite s črkami C, S in Z.

4.         Izjava – OBVEZNA PRILOGA:

Vsakemu prispevku mora biti priložena izjava staršev (v primeru skupinskega dela za vsakega avtorja ločeno), da dovoljujejo objavo prispevkov v sklopu projekta ZDNP 2014/2015 – izjava za starše se nahaja pod ikono IZJAVA. Izjave nam lahko posredujete tudi preko elektronske oblike – v PDF obliki. Prispevki, ki ne bodo imeli priložene izjave, bodo sicer sodelovali v izboru, vendar ne bodo objavljeni na spletni strani in v spremljajočih knjigah.

 

4. NAGRAJENCI NATEČAJA:

1. Strokovna žirija med prispelimi deli v kategoriji VRTCI izbere 5 (pet) najboljših pravljic, ki bodo izšle v obliki slikanic;

 

5. RAZGLASITEV NAGRAJENCEV NATEČAJA:

Seznam najboljših zgodbic v kategoriji vrtci bomo objavili 10. jnuarja 2015 na naši spletni strani, mentorji in starši (ki bodo v izjavi zapisali e-naslov), pa bodo obveščeni tudi preko elektronske pošte.

 

6. OBVEŠČANJE:

Čeprav bodo vsa pomembna obvestila o poteku projekta ZDNP 2014/2015 sproti objavljena na naši spletni strani, ponujamo mentorjem in staršem možnost obveščanja preko elektronske pošte, zato vse mentorje, ki bi želeli prejemati obvestila, prosimo, da na naš elektronski naslov smar-team-zdnp@amis.net pošljejo sporočilo z vsebino: OBVEŠČANJE ZDNP 2014/2015, starši pa bodo o dogajanju obveščeni preko e-pošte, v kolikor se bodo na IZJAVI opredelili za zaznamek Obveščanje.

 

Tako, kar nekaj podatkov smo nanizali, upamo, da kolikor toliko razumljivo, seveda pa smo vam za vsa morebitna pojasnila na voljo na tel. 01/756 98 62 ali na elektronskem naslovu smar-team-zdnp@amis.net.

To je z naše strani za zdaj vse, na vrsti ste vi, naši mladi ustvarjalci. Želimo vam obilo prijetnih domišljijskih trenutkov in vam pošiljamo prijazen domišljijski pozdrav,

ekipa založbe Smar-team in Tjaša Zorc Rupnik, koordinatorka projekta ZDNP