Glasovalna številka: P212

Nikita Potočnik

MALI ŽREBIČEK PRINC NOČE ZASPATI

OŠ Cirkulane - Zavrč

 

Nekoč je bila kmetija, ki je bila ogromna. Imela je veliko živali, največ pa je bilo konjev.

Imeli so brejo kobilo Luno, ki bo kmalu skotila. Čez dva tedna je Luna skotila majhnega, lepega črnega žrebička. Naslednje jutro sta kmet in njegova žena šla v hlev in videla, da je Luna skotila žrebička. Žena je kmetu rekla, naj bo žrebičku ime Princ. Kmet se je s tem strinjal. Neke noči, ko je bila zunaj močna nevihta, Princ ni mogel zaspati. Luna je že spala. Princ je odprl vrata staje in šel po hodniku dolgega in velikega hleva. Princ je videl vse svoje prijatelje. Na sredini hodnika ga je premagala zaspanost in je zaspal. Luna se je čez nekaj časa zbudila in videla, da so vrata staje odprta. Šla je za Princem in našla ga je na sredini hodnika spati.

Skupaj sta šla nazaj v stajo in skupaj sta zaspala.