GLASOVALNA PRAVILA

 

Vsa besedila , s katerimi ste v kategorijah RAZREDNA IN PREDMETNA stopnja sodelovali na letošnjem natečaju ZDNP 2018/2019, so objavljena na naši spletni strani, zdaj pa je na vrsti prvi najslajši del izbora – glasovanje za kategoriji RAZREDNA in PREDMETNA stopnja.

Pravila glasovanja so povsem preprosta. Ravno tako kot prejšnja leta bosta načina glasovanja dva, in sicer: na naši FB strani ali po klasični pošti. Glasov po e-pošti ne pošiljajte, saj jih ne bomo upoštevali!

1. Trajanje: od torka, 5. februarja 2019, do četrtka, 7. februarja 2019.

Upoštevali bomo glasove, ki bodo oddani od torka, 5. februarja 2019, do četrtka, 7. februarja 2019.

2. Geografsko področje glasovanja: Republika Slovenija

3. Glasovanje poteka za naslednje kategorije: Predmetna stopnja, Razredna stopnja.

4. Način oddaje glasov:

a. Z všečkanjem številke izbrane zgodbe na Facebook profilu založbe Smar-team:

Vsaka od objavljenih pravljic in zgodb ima svojo ZAPOREDNO GLASOVALNO ŠTEVILKO, ki se nahaja nad naslovom besedila. Na našem Facebook profilu poiščite album, v katerem se nahajajo pasice s številkami sodelujočih zgodb. Poiščite številko zgodbe, ki vam je najbolj povšeči, in z všečkom glasujte zanjo.

Glasovnice bomo objavili 5. februarja 2019 ob 14:00 uri in odstranili 7. februarja 2017 ob 20:00 uri.

Opozorilo: Pasice s številkami pravljic ali zgodb oziroma vaše pravljice ali zgodbe lahko delite na svojih zidovih, vendar obvezno pripišite opozorilo, da bodo veljali samo glasovi, oddani na našem FB profilu. V predelke s komentarji ne vpisujte vsebine vašega glasovanja, temveč samo vsebinsko nesporne komentarje, ki se nanašajo na besedilo. V primeru žaljivega ali kakor koli spornega komentarja glasu avtorja slednjega NE BOMO UPOŠTEVALI, komentar pa bo brez opozorila odstranjen.

b. Z glasovnico po pošti:

Glasovnica mora vsebovati ime in priimek avtorja zgodbe, glasovalno številko ter podatke o glasovalcu (ime, priimek, naslov). Glasujete lahko le enkrat v vsaki kategoriji. Podvojene glasove bomo šteli kot neveljavne. Glasovnice pošljite na naš naslov Smar-team, Bevke 93, 1358 Log pri Brezovici. V končnem seštevku bomo upoštevali glasovnice, oddane na pošti do vključno 7. februarja 2019.

Prosimo vas, da pravila v celoti upoštevate.

5. Povezava do našega Facebook profila:

https://www.facebook.com/pages/Smar-Team-Org-doo/299226260100289?fref=ts

Seveda smo vam za morebitna pojasnila na voljo na telefonski številki 01/756 98 62 ali na e-naslovu smar-team-zdnp@amis.net.

Rezultati glasovanja bodo na spletni strani objavljeni 11. februarja 2019.

Naj se torej vnovič zapraši in zaiskri ...

Tjaša Zorc Rupnik, koordinatorka projekta ZDNP