VSEBINA RAZPISA

 

1.         Vsebina razpisa

2.         Rok za oddajo prispevkov

3.         Oblika prispevkov

4          Nagrajenci natečaja

5.         Razglasitev rezultatov

 

1. VSEBINA RAZPISA ZA KATEGORIJO MENTORJI:

Dragi naši mentorji, tudi vi se boste posvetili domačemu kraju, in sicer z 'učno potjo' vašega kraja. Naloge se lahko lotite skozi lokalna zgodivinska dejstva ali pa nam predstavite lokalne sodobne značilnosti, znamenitosti, posebnosti ... Pomagate si lahko tudi s fotografijami oziroma s kakršno koli obliko grafike, da bo vaše delo bralcem čim bolj zanimivo.

 

2. ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV:

Projekt ZDNP 2018/2019 se za kategorijo MENTORJI začne 9. novembra 2018, v izboru pa bodo upoštevani vsi prispevki, pravilno opremljeni (glejte Oblika prispevkov) in oddani do vključno 28. februara 2019.

Prispevke nam lahko posredujete na elektronski naslov smar-team-zdnp@amis.net ali po pošti na naslov Smar-team, Bevke 93, 1358 Log pri Brezovici – s pripisom: ZDNP 2018/2019.

 

3. OBLIKA PRISPEVKOV:

1.         Prispevki morajo biti oddani v elektronski obliki; v programu WORD (tipografija Times, velikost pisave 12pt) in brez dodatnega oblikovanja. Prispevke, ki bodo odstopali od predpisane oblike, bomo obravnavali zadnje, besedil, ki bodo prispela na naš naslov samo natisnjena in ne na ustreznem mediju (preko e-pošte ali na zgoščenki), pa ne bomo objavili na spletni strani.

2.         Vsak prispevek mora vsebovati obvezne podatke:

a. ime in priimek avtorja,

b. naziv šole,

c. elektronski naslov oziroma telefonska številka,

d. dopisana pa naj bosta tudi kategorija in izbrana vsebina.

Prispevke, ki ne bodo opremljeni z obveznimi podatki, bomo izločili iz izbora.

3.         Shranjevanje prispevkov:

Prispevki, ki bodo poslani po klasični pošti, so lahko za več avtorjev združeni na enem mediju – zgoščenki. Vsak prispevek pa mora biti shranjen kot samostojna datoteka, ime le-te ne sme vsebovati strešic, torej črke Č, Ž in Š nadomestite s črkami C, S in Z.

4.         Izjava – OBVEZNA PRILOGA:

Vašim prispevkom mora biti priložena izjava, da dovoljujte objavo besedila v sklopu projekta ZDNP 2018/2019 – izjava se nahaja pod ikono IZJAVA. Izjave nam lahko posredujete tudi preko elektronske oblike – v PDF obliki. Prispevki, ki ne bodo imeli priložene izjave, bodo sicer sodelovali v izboru, vendar ne bodo objavljeni na spletni strani in v spremljajočih knjigah.

 

4. NAGRAJENCI NATEČAJA:

Strokovna žirija med prispelimi deli v kategoriji MENTORJI izbere 5 (pet) najboljših zgodb, ki bodo izšle v knjižni obliki;

 

5. RAZGLASITEV NAGRAJENCEV NATEČAJA:

Najboljše avtorje kategorije MENTORJI bomo razglasili na naši spletni strani 15. marca 2019.

 

Tako, kar nekaj podatkov smo nanizali, upamo, da kolikor toliko razumljivo, seveda pa smo vam za vsa morebitna pojasnila na voljo na tel. 01/756 98 62 ali na elektronskem naslovu smar-team-zdnp@amis.net.

To je z naše strani za zdaj vse, na vrsti ste vi. Želimo vam obilo prijetnih domišljijskih trenutkov in vam pošiljamo prijazen domišljijski pozdrav,

ekipa založbe Smar-team in Tjaša Zorc Rupnik, koordinatorka projekta ZDNP