VSEBINA RAZPISA

 

1.         Vsebina razpisa

2.         Rok za oddajo prispevkov

3.         Oblika prispevkov

4          Nagrajenci natečaja

5.         Razglasitev rezultatov

6.         Obveščanje

 

1. VSEBINA RAZPISA ZA KATEGORIJO VRTCI

Tudi naši najmlajši pisatelji in pisateljice se bodo, tako kot tudi učenci razredne stopnje, posvetili DOMAČEMU KRAJU. Napišite pravljico, basen, zgodbico ali pesmice o SVOJEM KRAJU. Navdih lahko črpate iz zgodovinskih dogodkov, lahko pa se preprosto povsem prpustite domišljiji, naj vas ponese na svojih krilih ... Bodimo ponosni na svoj dom, ki je lahko, kar boste še dodatno dokazali tudi vi, naši mladi pisatelji in pisateljice, pravljičen, čaroben, čudovit ...

 

2. ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV:

Projekt ZDNP 2018/2019 se začne 6. novembra 2018, v izboru pa bodo upoštevani vsi prispevki, pravilno opremljeni (glejte Oblika prispevkov) in oddani do vključno 20. januarja 2019.

Prispevke nam lahko posredujete na elektronski naslov smar-team-zdnp@amis.net ali po pošti na naslov Smar-team, Bevke 93, 1358 Log pri Brezovici – s pripisom: ZDNP 2018/2019.

 

3. OBLIKA PRISPEVKOV:

1.      Prispevki MORAJO biti oddani v elektronski obliki; v programu WORD (tipografija Times, velikost pisave 12pt) in brez dodatnega oblikovanja. Prispevke, ki bodo odstopali od predpisane oblike, bomo obravnavali zadnje, besedil, ki bodo prispela na naš naslov samo natisnjena in ne na ustreznem mediju (preko e-pošte ali na zgoščenki), pa ne bomo objavili na spletni strani.

2.         Vsak prispevek mora vsebovati obvezne podatke:

a. ime in priimek avtorja,

b. naziv vrtca,

c. ime in priimek mentorja, kontakt mentorja (elektronski naslov oz. tel. številko),

d. dopisana pa naj bosta tudi kategorija in izbrana vsebina.

Prispevke, ki ne bodo opremljeni z obveznimi podatki, bomo izločili iz izbora.

3.         Shranjevanje prispevkov:

Prispevki, ki bodo poslani po klasični pošti, so lahko za več avtorjev združeni na enem mediju – zgoščenki. Vsak prispevek pa mora biti shranjen kot samostojna datoteka, ime le-te ne sme vsebovati strešic, torej črke Č, Ž in Š nadomestite s črkami C, S in Z.

4.         Izjava – OBVEZNA PRILOGA:

Vsakemu prispevku mora biti priložena izjava staršev (razen če gre za polnoletnega avtorja; v tem primeru avtor izpolni izjavo sam), da dovoljujejo objavo prispevkov v sklopu projekta ZDNP 2018/2019 – izjava za starše se nahaja pod ikono IZJAVA. Izjave nam lahko posredujete tudi prek elektronske oblike – v PDF obliki. Prispevki, ki ne bodo imeli priložene izjave, bodo sicer sodelovali v izboru, vendar ne bodo objavljeni na spletni strani in v spremljajočih knjigah.

 

4. NAGRAJENCI NATEČAJA:

1. Strokovna žirija med prispelimi deli v kategoriji VRTCI izbere 3 (tri) najboljše igre, ki bodo izšle v obliki slikanic.

 

5. RAZGLASITEV NAGRAJENCEV NATEČAJA:

Seznam najboljših zgodbic v kategoriji Vrtci bomo objavili 10. marca 2019 na naši spletni strani, mentorji in starši (ki bodo v izjavi zapisali e-naslov), pa bodo obveščeni tudi preko elektronske pošte.

 

Tako, kar nekaj podatkov smo nanizali, upamo, da kolikor toliko razumljivo, seveda pa smo vam za vsa morebitna pojasnila na voljo na tel. 01/756 98 62 ali na elektronskem naslovu smar-team-zdnp@amis.net.

To je z naše strani za zdaj vse, na vrsti ste vi, naši mladi ustvarjalci. Želimo vam obilo prijetnih domišljijskih trenutkov in vam pošiljamo prijazen domišljijski pozdrav,

ekipa založbe Smar-team in Tjaša Zorc Rupnik, koordinatorka projekta ZDNP