OSNOVNI PODATKI O KNJIGI:

Avtorica: Biserka Šubelj

180 strani, A5 format

Redna cena: 25,00 EUR

Spletna cena - s 25% popusta: 18,75 EUR

Za naročilo knjige oziroma morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na tel: 01/756 98 62 ali na e-naslovu: smar-team-narocila@amis.net.

 

O AVTORICI:

Avtorica se je začela z računovodsko dejavnostjo aktivno ukvarjati že med srednjo šolo in se še bolj poglobila na fakulteti, kjer si je pridobila tudi mnogo praktičnih izkušenj. Med leti 1997 in 2000 je bila zaposlena v računalniški družbi, kjer je pomagala pri razvijanju poslovno računovodskega programa Birokrat za Windows, obenem pa je leta 1998 odprla svoje podjetje – računovodski servis. Leta 2003 si je pri Društvu Davčnih svetovalcev pridobila naziv DAVČNA SVETOVALKA, specializirana je za področje:

·        Davkov, in sicer: davka na dodano vrednost, obdavčitve pravnih oseb in obdavčitev fizičnih oseb;

·        Računovodstva pravnih oseb in podjetnika.

Izobraževanja, usposabljanja in predavanja, ki jih izvaja, zajemajo področja:

  • Poslovanja: kaj je poslovanje; skladišče, gotovinsko (blagajniško) poslovanje …;
  • Računovodstva: dvostavnega knjigovodstva, osnova in nadaljevanje; obračun plač in drugih prejemkov, izdelave zaključnih računov …;
  • Davkov: davek na dodano vrednost, davek od dohodka pravnih oseb; dohodnina …

Je avtorica številnih prispevkov iz zgoraj omenjenih področij in avtorica knjige DDV v praksi, ki je leta 2004 izšla pri založbi Gospodarski vestnik. Je tudi članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.V letu 2009 je bila imenovana za višješolskega strokovnega predavatelja na področju davkov in računovodstva.

 

BESEDA O PRIROČNIKU:

Priročnike avtorice Biserke Šubelj odlikuje strokovnost, vendar nikakor ne gre prezreti najpomembnejšega - bistvo priročnika je, da je zapisan bralcu razumljivo ter podprt s kar največ praktičnimi primeri, s katerimi bralec ne samo preveri na novo pridobljeno znanje, temveč ga tudi utrdi. Priročniki, ki so nastali v zbirki Prebrati in celo razumeti, so namenjeni širšemu krogu bralcev, zagotovo pa so tudi nepogrešljiv vir informacij pri vodenju podjetja ter dobrodošel študijski pripomoček.

V priročniku Davki – osnove je na preprost in praktičen način prikazana davčna ureditev v Republiki Sloveniji. Razlog za nastanek priročnika je stremenje k splošni ozaveščenosti državljanov Republike Slovenije in drugih subjektov, ki pridobivajo dohodke z virom v Sloveniji, o davkih, zato da se spoštujejo in izvajajo načela davčnega postopka, in sicer če rečemo po domače: Cesarju le toliko, kot zahteva in niti centa več.

Davki bistveno vplivajo na življenje tako posameznikov kot gospodarskih družb, zato je pomembno, da se obe skupini zavedata svojih pravic in dolžnosti v zvezi z davki. S priročnikom Davki – osnove je na praktičen način prikazan pregled po pravicah in obveznosti zavezanca za davek, kakor tudi pregled po obdavčitvi najbolj pogostih dohodkov tako v življenju fizične osebe kot v življenju poslovnega subjekta. Izrazi, uporabljeni v priročniku, so poenostavljeni ravno zaradi dosega cilja riročnika, ki je: Prebrati in celo razumeti davčno ureditev v Republiki Sloveniji. Več o vsebini priročnika Davki - osnove si oglejte v spodnjem kazalu vsebine.

 

KAZALO VSEBINE:

PREDGOVOR

KAZALO

1.                     OSNOVNI POJMI

1.1.                  Kaj je davek?

1.2.                  Kaj je prispevek?

1.3.                  Kaj je taksa?

1.4.                  Kdo je zavezanec za davek?

1.5.                  Kdo je davčni zavezanec?

1.6.                  Kdo je plačnik davka?

1.7.                  Zakaj uvedba davkov?

1.7.1.               Država – vloga in pomen države

1.7.2.               Javne finance in proračun

1.8.                  Način poslovanja z Davčno upravo

1.9.                  Vprašanja za preverjanje znanja          

1.10.                Vprašanja za razmislek

2.                     OSNOVNE INFORMACIJE O DAVČNIH PREDPISIH

2.1.                  Katere davke v RS poznamo?

2.1.1.               Davčni zakoni v RS

2.2.                  Zakaj sta pomembna Zakon o davčnem postopku in Zakon o davčni službi?

2.2.1.               Določila o pristojnosti za pobiranje davkov

2.2.2.               Določila o tem, kaj zajema davčni nadzor

2.2.3.               Pomen načel davčnega postopka

2.2.4.               Določila o hranjenju in vodenju dokumentacije za davčne namene

2.2.5.               Obveznost nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune

2.2.6.               Obveznost dajanja podatkov davčnemu organu in pooblastila davčnega inšpektorja

2.2.7.               Kako se izračunajo in izpolnjujejo davčne obveznosti?

2.2.8.               Davčna izvršba

2.2.8.1.             Načelo davčne izvršbe, začetek in predmet davčne izvršbe

2.2.8.2.             Omejitve davčne izvršbe

2.2.9.               Kaj določa Zakon o davčni službi?

2.2.9.1.             Načela delovanja DU

2.2.9.2.             Kakšna je razlika med davčno službo in Davčno upravo?

2.2.9.3.             O organizaciji DU

2.2.9.4.             Obveznost vpisa v davčni register in davčna številka

2.3.                  Posledica kršitve davčnih predpisov

2.4.                  Vprašanja za preverjanje znanja

2.5.                  Vprašanja za razmislek

3.                     OSNOVNE ZNAČILNOSTI POSAMEZNIH DAVKOV

3.1.                  Davek od dohodkov fizičnih oseb (dohodnina) – neposredni davek

3.1.1.               Kaj je dohodnina?

3.1.2.               Kdo je zavezanec za dohodnino?

3.1.2.1.             Rezident in nerezident

3.1.2.2.             Izplačilo dohodka nerezidentu

3.1.3.               Kateri dohodki so obdavčeni z dohodnino?

3.1.3.1.             Dohodki iz zaposlitve

3.1.3.1.1.          Boniteta

3.1.3.2.             Dohodki iz opravljanja dejavnosti

3.1.3.3.             Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

3.1.3.4.             Dohodki iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjskih pravic

3.1.3.5.             Dohodek iz kapitala

3.1.3.6              Drugi dohodki

3.1.4.               Kaj je predmet obdavčitve in kaj davčna osnova?

Primer razlik med davčno osnovo in dohodkom

3.1.5.               Kako so obdavčeni dohodki z dohodnino, kakšna je stopnja dohodnine in kaj je dohodninska lestvica?

3.1.5.1             Primeri izračuna dohodnine iz dohodninske lestvice

3.1.6.               Konkreten primer obdavčitve dobitka v nagradni igri

3.1.7.               Vprašanja za preverjanje znanja

3.1.8.               Vprašanja za razmislek

3.2.                  Zakon o davku od dohodka pravnih oseb – neposredni davek

3.2.1.               Kdo je zavezan za davek od dohodka pravnih oseb?

3.2.2.               Kaj je predmet obdavčitve?

3.2.3.               Kaj je davčna osnova?

3.2.4.               Kolikšna je stopnja obdavčitve?

3.2.5.               Kdaj je potrebno obračun davka od dohodka pravnih oseb oddati in kdaj plačati ?

3.2.6.               Konkreten primer izračuna davčne osnove in ugotovitve davka ter akontacije za prihodnje leto

3.2.7.               Vprašanja za preverjanje znanja          

3.2.8.               Vprašanja za razmislek

3.3.0.               Davek na dodano vrednost (DDV) posredni davek

3.3.1.               Kdo je zavezanec za ta davek?

3.3.2.               Kdaj se mora oseba registrirati oziroma identificirati za DDV?

3.3.3.               Kaj je davčna osnova oziroma predmet obdavčitve?

3.3.4.               Kolikšna je stopnja obdavčitve?

3.3.4.1.             Kateri obdavčljivi dogodki so obdavčeni z nižjo stopnjo?

3.3.4.2              Kateri obdavčljivi dogodki so oproščeni?

3.3.5.               Primeri najpogostejših poslovnih dogodkov

3.3.5.1.             Prodaja med prodajalcem, ki je ID-DDV, in fizično osebo

3.3.5.2.             Prodaja med prodajalcem, ki ni ID-DDV, in kupcem, ki je ID-DDV

3.3.5.3.             Prodaja med prodajalcem, ki je ID-DDV, in kupcem, ki je iz tujine

3.3.6.               Posebni postopki po ZDDV

3.3.6.1.             Obrnjeno davčno breme oziroma samoobdavčitev

3.3.6.2.             Drugi primeri posebnih postopkov

3.3.6.               Obvezni elementi na računu

3.3.7.               Konkreten primer izstavljenega računa

3.3.8.               Kdaj je potrebno davek na dodano vrednost (DDV) plačati?

3.3.9.               Kdo in kdaj si lahko odbija DDV?

3.3.10.              Omejitve pri odbitku vstopnega DDV

3.3.11.              Vzorec poenostavljenega obračuna DDV na DDV-O

3.3.12.              Konkretni primeri poenostavljenega obračuna DDV, DDV-O

3.3.13.              Vprašanja za preverjanje znanja

3.3.14.              Vprašanja za razmislek

4.                     VIRI

5.                     O AVTORICI