OSNOVNI PODATKI O KNJIGI:

Avtorica: Biserka Šubelj

124 strani, A5 format

Redna cena: 25,00 EUR

Spletna cena - s 25% popusta: 18,75 EUR

Za naročilo knjige oziroma morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na tel: 01/756 98 62 ali na e-naslovu: smar-team-narocila@amis.net.

 

O AVTORICI:

Avtorica se je začela z računovodsko dejavnostjo aktivno ukvarjati že med srednjo šolo in se še bolj poglobila na fakulteti, kjer si je pridobila tudi mnogo praktičnih izkušenj. Med leti 1997 in 2000 je bila zaposlena v računalniški družbi, kjer je pomagala pri razvijanju poslovno računovodskega programa Birokrat za Windows, obenem pa je leta 1998 odprla svoje podjetje – računovodski servis. Leta 2003 si je pri Društvu Davčnih svetovalcev pridobila naziv DAVČNA SVETOVALKA, specializirana je za področje:

·        Davkov, in sicer: davka na dodano vrednost, obdavčitve pravnih oseb in obdavčitev fizičnih oseb;

·        Računovodstva pravnih oseb in podjetnika.

Izobraževanja, usposabljanja in predavanja, ki jih izvaja, zajemajo področja:

  • Poslovanja: kaj je poslovanje; skladišče, gotovinsko (blagajniško) poslovanje …;
  • Računovodstva: dvostavnega knjigovodstva, osnova in nadaljevanje; obračun plač in drugih prejemkov, izdelave zaključnih računov …;
  • Davkov: davek na dodano vrednost, davek od dohodka pravnih oseb; dohodnina …

Je avtorica številnih prispevkov iz zgoraj omenjenih področij in avtorica knjige DDV v praksi, ki je leta 2004 izšla pri založbi Gospodarski vestnik. Je tudi članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.V letu 2009 je bila imenovana za višješolskega strokovnega predavatelja na področju davkov in računovodstva.

 

BESEDA O PRIROČNIKIH:

Priročnike avtorice Biserke Šubelj odlikuje strokovnost, vendar nikakor ne gre prezreti najpomembnejšega - bistvo priročnika je, da je zapisan bralcu razumljivo ter podprt s kar največ praktičnimi primeri, s katerimi bralec ne samo preveri na novo pridobljeno znanje, temveč ga tudi utrdi. Priročniki, ki so nastali v zbirki Prebrati in celo razumeti, so namenjeni širšemu krogu bralcev, zagotovo pa so tudi nepogrešljiv vir informacij pri vodenju podjetja ter dobrodošel študijski pripomoček.

Vsebina priročnika Osnove računovodstva je opredeljena v spodnjem kazalu vsebine.

 

KAZALO VSEBINE:

1.         UVOD

1.1.      SPLOŠNA PRAVILA VREDNOTENJA

1.2.      VODENJE POSLOVNIH KNJIG PO SISTEMU ENOSTAVNEGA KNJIGOVODSTVA

1.3.      TEMELJNE RAČUNOVODSKE PREDPOSTAVKE IN KAKOVOSTNE ZNAČILNOSTI RAČUNOVODENJA3

1.4.      PRIPOZNAVANJE GOSPODARSKIH KATEGORIJ

1.5.      PREVREDNOTENJE

2.         OSNOVE KNJIGOVODSTVA

2.1.      KAJ JE KONTO?

2.2.      KAJ JE KONTNI OKVIR IN KAJ KONTNI NAČRT?

2.2.1.   VRSTE KONTOV

2.3.      PRAVILA OZIROMA OSNOVE KONTIRANJA

2.4.      VERODOSTOJNA KNJIGOVODSKA LISTINA

2.4.1.   DEFINICIJA VERODOSTOJNE KNJIGOVODSKE LISTINE

3.         OSNOVNA SREDSTVA – SRS 1

3.1.      OPREDELITEV POJMOV

3.2.      NAKUP OSNOVNEGA SREDSTVA

3.2.1.   KAKO KONTIRAMO NAKUP OSNOVNEGA SREDSTVA?

3.2.2.   VNOS V REGISTER OSNOVNIH SREDSTEV

3.3       AMORTIZACIJA, OBRAČUN AMORTIZACIJE, AMORTIZACIJSKA STOPNJA

3.4.      NALOŽBENE NEPREMIČNINE (SRS 6.2.)

3.4.1.   KAKO KONTIRAMO NAKUP NALOŽBENE NEPREMIČNINE?

4.         TERJATVE – SRS 5

4.1.      OPREDELITEV POJMOV

4.2.      PRIPOZNAVANJE

4.3.      PREVREDNOTENJE

4.4.      KONTIRANJE

5.         DOLGOVI – SRS 9, 11

5.1.      OPREDELITEV POJMOV

5.2.      PRIPOZNAVANJE

5.3.      PREVREDNOTENEJE

5.4.      KONTIRNAJE

6.         DENARNA SREDSTVA – SRS 7

6.1.      OPREDELITEV POJMOV

6.2.      PRIPOZNAVNAJE

6.3.      PREVREDNOTENJE

6.4.      KONTIRANJE

7.         PRAKTIČNE NALOGE

8.         REŠITVE

9.         VIRI

10.       O AVTORICI