OSNOVNI PODATKI O KNJIGI:

Avtorica: Biserka Šubelj

236 strani, A5 format

Redna cena: 25,00 EUR

Spletna cena - s 25% popusta: 18,75 EUR

Za naročilo knjige oziroma morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na tel: 01/756 98 62 ali na e-naslovu: smar-team-narocila@amis.net.

 

O AVTORICI:

Avtorica se je začela z računovodsko dejavnostjo aktivno ukvarjati že med srednjo šolo in se še bolj poglobila na fakulteti, kjer si je pridobila tudi mnogo praktičnih izkušenj. Med leti 1997 in 2000 je bila zaposlena v računalniški družbi, kjer je pomagala pri razvijanju poslovno računovodskega programa Birokrat za Windows, obenem pa je leta 1998 odprla svoje podjetje – računovodski servis. Leta 2003 si je pri Društvu Davčnih svetovalcev pridobila naziv DAVČNA SVETOVALKA, specializirana je za področje:

·        Davkov, in sicer: davka na dodano vrednost, obdavčitve pravnih oseb in obdavčitev fizičnih oseb;

·        Računovodstva pravnih oseb in podjetnika.

Izobraževanja, usposabljanja in predavanja, ki jih izvaja, zajemajo področja:

  • Poslovanja: kaj je poslovanje; skladišče, gotovinsko (blagajniško) poslovanje …;
  • Računovodstva: dvostavnega knjigovodstva, osnova in nadaljevanje; obračun plač in drugih prejemkov, izdelave zaključnih računov …;
  • Davkov: davek na dodano vrednost, davek od dohodka pravnih oseb; dohodnina …

Je avtorica številnih prispevkov iz zgoraj omenjenih področij in avtorica knjige DDV v praksi, ki je leta 2004 izšla pri založbi Gospodarski vestnik. Je tudi članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.V letu 2009 je bila imenovana za višješolskega strokovnega predavatelja na področju davkov in računovodstva.

 

BESEDA O PRIROČNIKU:

Priročnike avtorice Biserke Šubelj odlikuje strokovnost, vendar nikakor ne gre prezreti najpomembnejšega - bistvo priročnika je, da je zapisan bralcu razumljivo ter podprt s kar največ praktičnimi primeri, s katerimi bralec ne samo preveri na novo pridobljeno znanje, temveč ga tudi utrdi. Priročniki, ki so nastali v zbirki Prebrati in celo razumeti, so namenjeni širšemu krogu bralcev, zagotovo pa so tudi nepogrešljiv vir informacij pri vodenju podjetja ter dobrodošel študijski pripomoček.

Podjetništvo je način življenje. Izposodila si bom primerjavo prof. dr. Šime Ivanjka, ki je na nekem predavanju rekel: Podjetništvo je kot nogometna igra. Igralci so podjetja in žoga je denar. Vsi igralci želijo dobiti žogo in jo imeti čim dlje časa pri sebi. Tako je tudi v podjetništvu, podjetja želijo denar, in zato, da denar dobijo, opravljajo različne dejavnosti.

V tem priročniku je na kratko prikazana ustanovitev podjetja in obrazloženo, kaj v praksi pomeni poslovanje podjetja in kateri dokumenti pri tem nastajajo, ter kakšne obveznosti ima podjetje do državnih institucij. Torej ustanovitev podjetja še ne pomeni, niti ne zagotavlja uspešnega poslovanja, kakor tudi nakup kmetije še ne pomeni, da bo kmet uspešen. Podjetništvo kot način življenja omogoča posameznikom svobodo, samostojno odločanje o razporejanju svojega časa med delovnimi obveznostmi, med časom za družino in med prostim časom. V današnjem času je vse to težko usklajevati. Zavedati se je potrebno, da več zaslužka vodi v zmanjšanje časa za druge aktivnosti.

BITI USPEŠEN – kaj to pomeni? Biti uspešen za nekoga pomeni zaslužiti veliko denarja, za drugega imeti najboljši avto, veliko hišo, za tretjega pa to preprosto pomeni imeti veliko prostega časa in dostojno življenje. Podjetništva se ljudje lotijo iz različnih razlogov. Najpogostejši razlogi so:

možnost samostojnega odločanja, neprenašanje avtoritete nadrejenega, neprestana potreba po novih izzivih, dogajanjih, opravljanje dela, ki ga oseba rada opravlja, nadomestilo za izgubo službe.

Kako se lotiti podjetništva in kaj podjetništvo prinese, je na kratko in na praktičnih primerih prikazano v tem priročniku. Lahko rečemo, da podjetništvo omogoča življenje podjetij, zato, kadar govorimo o podjetništvu, ne moremo mimo podjetja in njegovega poslovanja. Poslovanje podjetja pa je proces, ki omogoča, da podjetje živi.

Kaj je uspešno poslovanje podjetja? Tudi tu lahko rečemo, da je za nekoga uspešno poslovanje podjetja tisto poslovanje, ki lastnikom podjetja omogoča izplačilo dobička oziroma dividende. Drugim je uspešno podjetje tisto, ki omogoča, da njihovi zaposleni več desetletij prejemajo vsak mesec plače, s katerimi njihove družine živijo dostojno življenje, in tretjim je uspešno poslovanje podjetja tisto, ki hkrati omogoča dostojno življenje in dovolj časa za družino in prijatelje. Torej so cilji, ki si jih v podjetništvu podjetniki določijo, različni in odvisni od posameznega podjetnika, njegove želje po načinu življenja, in seveda je tudi odvisen od njegove sposobnosti vodenja podjetja.

Priročnik je napisan z namenom, da bi podjetnikom začetnikom olajšal razumevanja poslovanja in pomagal pri ustvarjanju zakonsko obvezne in priporočene poslovne dokumentacije, ter da bi osebam, ki razmišljajo o podjetništvu, olajšal odločitev. Vsem bralcem želim prijetno branje in na kratko: Dobrodošli v PODJETNIŠTVU, pa čeprav samo z mislimi!

Več o vsebini priročnika Podjetništvo in poslovanje podjetja si oglejte v spodnjem kazalu vsebine.

 

KAZALO VSEBINE:

ZAHVALA.. 3

PREDGOVOR.. 4

LEGENDA.. 7

1. POSLOVANJE PODJETJA.. 13

1.1. OPREDELITEV POJMOV.. 14

1.2. KATERA OPRAVILA JE POTREBNO OPRAVLJATI, DA PODJETJE POSLUJE?  16

1.3. S ČIM SE LAHKO PODJETJE UKVARJA OZIROMA KAKŠNA JE LAHKO DEJAVNOST PODJETJA?. 25

1.3.1. KATERE DEJAVNOSTI PODJETJE LAHKO REGISTRIRA?  29

1.3.1.1. PRAKTIČNI PRIMERI DEJAVNOSTI PO SKD.. 31

1.3.2. ALI JE ZA REGISTRACIJO DEJAVNOSTI POTREBNA DOLOČENA IZOBRAZBA ALI LICENCA?. 40

1.3.2.1. PRIMERI DEJAVNOSTI PODJETJA, KJER NI POTREBNO IZPOLNJEVANJE NOBENEGA POGOJA ZA REGISTRACIJO.. 43

2. KAKO ZAČETI S PODJETNIŠTVOM?. 47

PRVI KORAK V PODJETNIŠTVO.. 48

MOŽNE OBLIKE OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI 49

PRIDOBITNA/NEPRIDOBITNA DEJAVNOST.. 50

2.1. KAJ USTANOVITI (S.P./D.O.O./D.N.O.)?. 52

2.2. KAKO REGISTRIRATI PODJETJE (S.P./D.O.O./D.N.O.)?  58

2.2.1. KAKO REGISTRIRATI S.P.?. 58

2.2.2. KAKO REGISTRIRATI D.O.O.?. 62

2.2.3. KAKO REGISTRIRATI D.N.O.?. 67

2.3. ALI NAJ SE PODJETJE PRIJAVI KOT ZAVEZANEC ZA DAVEK NA DODANO VREDNOST (DDV)?  70

2.4. ČE SE ODPRE S.P., ALI NAJ SE S.P. ODLOČI ZA NORMIRANE ODHODKE?  72

3. OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 75

3.1. OPREDELITEV POJMA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 76

3.1.1. KAKŠNA OPRAVILA OPRAVLJA DIREKTOR OZIROMA POSLOVODJA?  83

3.2. ZAPOSLOVANJE – KADROVANJE.. 85

3.3. NABAVA.. 91

3.3.1. KAJ MORAM VEDETI, ČE ŽELIM UVOZITI NEKO BLAGO IN GA V SLOVENIJI PRODAJATI?  96

3.3.2. KAJ MORAM VEDETI, ČE ŽELIM PRIDOBITI NEKO BLAGO IZ EU IN GA V SLOVENIJI PRODAJATI?. 100

3.4. PRODAJA.. 102

3.4.1. ARA/PREDPLAČILO (AVANS) 105

3.4.2. POPUST – RABAT, CASSA SCONTO.. 107

3.4.3. KAKO OVREDNOTITI SVOJE STORITVE, PROIZVODE, BLAGO?  111

3.4.3.1. SMERNICE ZA LAŽJO POSTAVITEV PRODAJNE CENE ZA STORITVENO PODJETJE   114

3.4.3.2. SMERNICE ZA LAŽJO POSTAVITEV PRODAJNE CENE ZA TRGOVSKO PODJETJE   116

3.4.3.3. SMERNICE ZA LAŽJO POSTAVITEV PRODAJNE CENE ZA PROIZVODNO PODJETJE   121

3.4.4. REKLAMACIJA IN DOBROPIS. 122

3.4.5. PRAVICE KUPCEV.. 126

3.5. PLAČILO.. 132

3.5.1 NAČINI PLAČEVANJA.. 132

3.5.1.1. GOTOVINSKO IN NEGOTOVINSKO POSLOVANJE   133

3.5.2. DRUGI NAČINI PLAČEVANJA.. 142

3.5.3. PRIPOROČENA OPRAVILA ZA REDNO IZTERJAVO NEPLAČANIH RAČUNOV   145

3.5.4. IZREDNA OPRAVILA V PODJEJTU ZA IZTERJAVO   147

4. DRŽAVA IN NJEN VPLIV NA POSLOVANJE PODJETJA   149

4.1. VPLIV DRŽAVE NA POSLOVANJE PODJETJA.. 150

4.2. KATERI SO POMEMBNI DATUMI GLEDE POROČANJA DRŽAVI?  156

4.3. RAČUNOVODSTVO.. 158

4.3.1. ALI MORA PODJETJE IMETI RAČUNOVODJO?  159

4.3.2. KAZENSKE DOLOČBE, DOLOČITEV KRŠITELJA IN GOSPODARSKE GOLJUFIJE   160

4.3.2.1. KATERE ODGOVORNOSTI IMA DIREKTOR, KATERE RAČUNOVODJA?  162

4.3.3. VODENJE POSLOVNIH KNJIG.. 163

4.3.3.1. RAZLIČNE MOŽNOSTI VODENJA POSLOVNI KNJIG   165

5. VZORCI POSLOVNIH DOKUMENTOV.. 173

DOKUMENT/KNJIGOVODSKA LISTINA.. 174

POSLOVNE KNJIGE IN EVIDENCE.. 174

5.1. VZOREC PREDRAČUNA/PONUDBE.. 187

5.2. VZOREC NAROČILNICE.. 188

5.3. VZOREC DOBAVNICE.. 189

5.4. VZOREC IZDANEGA RAČUNA.. 191

5.5. VZOREC REKLAMACIJSKEGA ZAPISNIKA.. 193

5.6. VZOREC IZDANEGA DOBROPISA.. 194

5.7. VZOREC PREVZEMA.. 196

5.8. VZOREC BLAGAJNIŠKEGA PREJEMKA.. 197

5.9. VZOREC BLAGAJNIŠKEGA IZDATKA.. 199

5.10. VZOREC BLAGAJNIŠKEGA DNEVNIKA.. 200

5.11 VZOREC POTNEGA NALOGA Z OBRAČUNOM POVRAČIL STROŠKOV   202

5.12. VZOREC POROČILA O OPRAVLJENI SLUŽBENI POTI 205

5.13. VZOREC DELOVNEGA NALOGA ZA DELO V PROIZVODNJI 206

5.14. VZOREC DELOVNEGA NALOGA ZA DELO V SERVISU ALI V SVETOVALNI ENOTI 208

5.15. VZOREC POGODBE O ZAPOSLITVI 210

5.16. VZOREC POGODBE O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU   217

6. UREJENOST PISARNE.. 221

6.1. PRIPOROČILA ZA UREJENOST PISARNE Z DOKUMENTI 222

6.2. HRANJENJE DOKUMENTOV, EVIDENC IN POSLOVNIH KNJIG   225

7. PRIPOROČENE INTERNETNE STRANI IN LITERATURA   227

8. VIRI 231

9. O AVTORICI 233