OSNOVNI PODATKI O KNJIGI:

Avtorica: Biserka Šubelj

160 strani, A5 format

Redna cena: 25,00 EUR

Spletna cena - s 25% popusta: 18,75 EUR

Za naročilo knjige oziroma morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na tel: 01/756 98 62 ali na e-naslovu: smar-team-narocila@amis.net.

 

O AVTORICI:

Avtorica se je začela z računovodsko dejavnostjo aktivno ukvarjati že med srednjo šolo in se še bolj poglobila na fakulteti, kjer si je pridobila tudi mnogo praktičnih izkušenj. Med leti 1997 in 2000 je bila zaposlena v računalniški družbi, kjer je pomagala pri razvijanju poslovno računovodskega programa Birokrat za Windows, obenem pa je leta 1998 odprla svoje podjetje – računovodski servis. Leta 2003 si je pri Društvu Davčnih svetovalcev pridobila naziv DAVČNA SVETOVALKA, specializirana je za področje:

·        Davkov, in sicer: davka na dodano vrednost, obdavčitve pravnih oseb in obdavčitev fizičnih oseb;

·        Računovodstva pravnih oseb in podjetnika.

Izobraževanja, usposabljanja in predavanja, ki jih izvaja, zajemajo področja:

  • Poslovanja: kaj je poslovanje; skladišče, gotovinsko (blagajniško) poslovanje …;
  • Računovodstva: dvostavnega knjigovodstva, osnova in nadaljevanje; obračun plač in drugih prejemkov, izdelave zaključnih računov …;
  • Davkov: davek na dodano vrednost, davek od dohodka pravnih oseb; dohodnina …

Je avtorica številnih prispevkov iz zgoraj omenjenih področij in avtorica knjige DDV v praksi, ki je leta 2004 izšla pri založbi Gospodarski vestnik. Je tudi članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.V letu 2009 je bila imenovana za višješolskega strokovnega predavatelja na področju davkov in računovodstva.

 

BESEDA O PRIROČNIKU:

Priročnike avtorice Biserke Šubelj odlikuje strokovnost, vendar nikakor ne gre prezreti najpomembnejšega - bistvo priročnika je, da je zapisan bralcu razumljivo ter podprt s kar največ praktičnimi primeri, s katerimi bralec ne samo preveri na novo pridobljeno znanje, temveč ga tudi utrdi. Priročniki, ki so nastali v zbirki Prebrati in celo razumeti, so namenjeni širšemu krogu bralcev, zagotovo pa so tudi nepogrešljiv vir informacij pri vodenju podjetja ter dobrodošel študijski pripomoček.

Cilj priročnika je pokazati, da vodenje poslovnih knjig ni razlog, da se posameznik ne bi odločal za samostojno podjetniško kariero, ki mu lahko prinese samo boljše življenje, višjo kakovost le-tega, lažje prilagajanje družinskim obveznostim, seveda pod pogojem, da izbere dejavnost, ki jo rad opravlja in v kateri uživa. V tem priročniku se bomo sprehodili po določbah, ki urejajo vodenje poslovnih knjig samostojnega podjetnika od ustanovitve, pa vse do izdelave zaključnih računov. Ogledali si bomo tudi primerjavo med vodenjem poslovnih knjig po sistemih:

- enostavnega knjigovodstva,

- dvostavnega knjigovodstva,

- normiranih odhodkov.

Opredelili bomo sorodno obliko dela, to je opravljanje samostojnih poklicev, ki jih Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju opredeljuje tudi kot obliko samozaposlitve. Poleg vodenja poslovnih knjig se bomo posvetili tudi delu poslovanja podjetnika, in sicer bomo govorili o tem:

- kakšen vpliv ima ustrezna izbira dejavnosti podjetnika na njegovo poslovanje,

- kaj moramo napisati na izdan račun, da bo le-ta verodostojna listina,

- katere stroške kot prejete račune lahko upoštevamo in nam zmanjšujejo osnovo za davek,

- kako vpliva poslovanje podjetnika na določanje višine prispevkov za socialno varnost nosilca obrti,

- kako obračunati in izpolniti obrazec za obračun prispevkov samostojnemu podjetniku.

Doslej za vodenje poslovnih knjig ni zahtevana nobena poklicna izobrazba, torej se lahko vsakdo nauči voditi poslovne knjige sam, ali pa lahko za to zadolži npr. družinskega člana. S pogledom skozi zgodovino hitro vidimo, da se je tovrsten način dela prvotno uveljavil prav s kmetijstvom; mnogo družin se je na ta način v celoti preživelo. Sedaj, žal, kmetijstvo kot samostojni poklic upada, se je pa v tržnem gospodarstvu poudarila obrt in s tem razširila tudi podjetništvo. Vse več je družinskih podjetij, ki so uspešna, saj je dosti lažje uskladiti delovne obveznosti z družinskimi, ker je motivacija ljudi v efektivno opravljenem delu in ne v osem urnem preživetju časa v službi (efektivnem ali ne efektivnem). Res pa je, da se moramo zavedati, da tudi telo potrebuje čas za počitek, kajti sicer se odzove z zdravstvenimi težavami. A kje je meja, koliko delati, koliko počivati, koliko zaslužiti, ni tema našega priročnika; glede na našo zakonodajo je to v osnovi opredeljeno v Zakonu o delovnih razmerjih, ki določa število dni dopusta, počitka …

Več o vsebini priročnika si oglejte v spodnjem kazalu vsebine.

 

KAZALO VSEBINE:

UVOD

1.                     PRAVNA PODLAGA IN OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV

1.1.                  Pravna podlaga

1.2.                  Opredelitev osnovnih pojmov

1.2.1.               Kakšne so prednosti in slabosti samostojnega podjetnika (s.p.) v primerjavi z gospodarsko družbo, npr. družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), in društvom?

1.2.2.               Za koga velja Zakon o računovodstvu?

1.2.3.               Kateri predpisi določajo pravila vodenja evidenc v poslovanju, načinu poročanja in načinu vodenja poslovnih knjig samostojnega podjetnika?

1.2.4.               Ali mora podjetnik voditi evidenco o pretokih med podjetjem in gospodinjstvom?

1.2.5.               Kaj je podjetnikov kapital?

1.2.6.               Ali pripada nosilcu/ki obrti porodniški dopust in porodniško nadomestilo? Kaj pa bolniška?

1.2.6.1.             Porodniški dopust in porodniško nadomestilo

1.2.6.2.             Bolniški dopust in bolniško nadomestilo

1.2.7.               Ali je popis (inventura) konec leta obvezen?

1.2.8.               Zakaj je dejavnost podjetja pomembna?

1.2.9.               Ali nosilec obrti prejema plačilo za delo?

1.2.9.1.             Kakšna je razlika med obračunom plače in obračunom prispevkov za nosilca obrti?

1.2.9.2.             Kaj je in zakaj je pomembna zavarovalna osnova?

1.2.10.            Katera poročila in do kdaj jih je potrebno oddati v primeru prenehanje samozaposlitve (s.p.)?

2.                     VODENJE POSLOVNIH KNJIG

2.1.                  Kdo vse lahko izbira med enostavnim in dvostavnimi knjigami?

2.2.                  Kdaj lahko podjetnik vodi knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva?

2.3.                  Kdaj podjetniku ni potrebno voditi poslovnih knjig?

2.4.                  Katere pravilnike oz. sklepe mora imeti podjetnik?

2.5.                  Firma podjetnika – kaj mora pisati na računih, ki jih podjetnik izdaja?

2.6.                  Katere listine je potrebno sestaviti za prikaz stroškov podjetnika in kaj morajo vsebovati?

2.7.                  Katere evidence mora voditi podjetnik?

2.7.1.               Kakšna je oblika in vsebina Knjige prihodkov in odhodkov?

2.8.                  Kaj je konto, kaj kontni okvir in kaj kontni načrt?

2.9.                 Kakšna je razlika med enostavnim in dvostavnim knjigovodstvom?

2.10.                Ali je obvezno voditi zaloge pri enostavnem knjigovodstvu? Kaj pa pri dvostavnem knjigovodstvu? SRS 39

2.11.                Ali je obvezno voditi blagajno?

2.12.                Vprašanja za razmislek in vaje

3.                     ZAKLJUČNA POROČILA IN NJIHOV POMEN    

3.1.                  Kaj mora poročati podjetnik?

3.2.                  Zakaj mora podjetnik delati zaključna poročila?

4.                     SAMOSTOJNI POKLICI

4.1.                  Opredelitev samostojnih poklicev

4.2.                  Kdaj zavezanca opredelimo kot normiranec in kdaj kot s.p.?

4.3.                  Kaj mora poročati normiranec?

5.                     V RAZMISLEK

6.                     VIRI

7.                     PRILOGE

7.1.                 Obrazec Obračun prispevkov za socialno varnost nosilca za minimalno plačo

7.2.                  Primer zavarovalnih razredov za april 2010

7.3.                  Vaja z rešitvami

7.3.1.               Besedilni primeri naloge

7.3.2.               Konkretni dokumenti: trije izdani računi; trije prejeti računi; obračun prispevkov, potni nalog, gotovinsko plačilo prejetega računa

7.3.3.               Izpis knjižb po sistemu enostavnega knjigovodstva; Knjiga prihodkov in odhodkov in ostale evidence

7.3.4.               Izpis knjižb po sistemu dvostavnega knjigovodstva

7.3.4.1.            Izpis konto kartic, glavne knjige po kontih in knjigovodskega dnevnika

7.3.5.               Izpis izpolnjenega letnega poročila (bilanca stanja in izkaz uspeha)

7.3.6.                Izpis izpolnjenega davčnega obračuna akontacije davka iz dejavnosti

8.                     SPREMNA BESEDA

9.                     O AVTORICI