OSNOVNI PODATKI O KNJIGI:

Avtorica: Biserka Šubelj

152 strani, A5 format

Redna cena: 25,00 EUR

Spletna cena - s 25% popusta: 18,75 EUR

Za naročilo knjige oziroma morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na tel: 01/756 98 62 ali na e-naslovu: smar-team-narocila@amis.net.

 

O AVTORICI:

Avtorica se je začela z računovodsko dejavnostjo aktivno ukvarjati že med srednjo šolo in se še bolj poglobila na fakulteti, kjer si je pridobila tudi mnogo praktičnih izkušenj. Med leti 1997 in 2000 je bila zaposlena v računalniški družbi, kjer je pomagala pri razvijanju poslovno računovodskega programa Birokrat za Windows, obenem pa je leta 1998 odprla svoje podjetje – računovodski servis. Leta 2003 si je pri Društvu Davčnih svetovalcev pridobila naziv DAVČNA SVETOVALKA, specializirana je za področje:

·        Davkov, in sicer: davka na dodano vrednost, obdavčitve pravnih oseb in obdavčitev fizičnih oseb;

·        Računovodstva pravnih oseb in podjetnika.

Izobraževanja, usposabljanja in predavanja, ki jih izvaja, zajemajo področja:

  • Poslovanja: kaj je poslovanje; skladišče, gotovinsko (blagajniško) poslovanje …;
  • Računovodstva: dvostavnega knjigovodstva, osnova in nadaljevanje; obračun plač in drugih prejemkov, izdelave zaključnih računov …;
  • Davkov: davek na dodano vrednost, davek od dohodka pravnih oseb; dohodnina …

Je avtorica številnih prispevkov iz zgoraj omenjenih področij in avtorica knjige DDV v praksi, ki je leta 2004 izšla pri založbi Gospodarski vestnik. Je tudi članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.V letu 2009 je bila imenovana za višješolskega strokovnega predavatelja na področju davkov in računovodstva.

 

BESEDA O PRIROČNIKIH:

Priročnike avtorice Biserke Šubelj odlikuje strokovnost, vendar nikakor ne gre prezreti najpomembnejšega - bistvo priročnika je, da je zapisan bralcu razumljivo ter podprt s kar največ praktičnimi primeri, s katerimi bralec ne samo preveri na novo pridobljeno znanje, temveč ga tudi utrdi. Priročniki, ki so nastali v zbirki Prebrati in celo razumeti, so namenjeni širšemu krogu bralcev, zagotovo pa so tudi nepogrešljiv vir informacij pri vodenju podjetja ter dobrodošel študijski pripomoček.

Vsebina priročnika Stroškovno računovodstvo je opredeljena v spodnjem kazalu vsebine.

 

KAZALO VSEBINE:

1. UVOD

1.1.             Osnove računovodstva

1.1.1.          Sestava računovodstva

1.1.1.1.       Knjigovodstvo

1.1.1.2.       Računovodsko predračunavanje

1.1.1.3.       Računovodsko analiziranje

1.1.1.4.       Računovodsko nadziranje

1.1.2.          Knjigovodska poročila

1.1.2.1        Bilanca stanja

1.1.2.2.       Izkaz poslovnega izida

2. DELITEV RAČUNOVODSTVA

2.1.             Finančno računovodstvo

2.2.             Poslovodno računovodstvo

2.3.             Stroškovno računovodstvo

3. STROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO

3.1.             Stroški

3.1.1.          Stroški materiala in storitev SRS 14

3.1.1.1.       Kdaj pripoznamo poslovni dogodek kot strošek poslovanja in kdaj kot zalogo materiala

3.1.1.2.       Kdaj pripoznamo strošek materiala za vzdrževanje osnovnega sredstva in kdaj kot osnovno sredstvo

3.1.1.3.       Kdaj material opredelimo kot prevrednotovalni odhodek in kdaj kot strošek usklajevanja stroškov materiala zaradi popisnih razlik

3.1.1.4.       Kdaj govorimo o strošku zavarovanja in kdaj o finančni naložbi

3.1.1.5.       Kdaj poslovni dogodek opredelimo kot stroški storitev pri opravljanju in kdaj kot strošek drugih storitev

3.1.1.6.       Kdaj določeni stroški storitev predstavljajo odvisne stroške in kdaj stroške prevoza ali špediterja

3.1.2.          Stroški amortizacije po SRS 13

3.1.2.1.       Kdaj pripoznamo strošek amortizacije

3.1.3.          Zaloge po SRS 4

3.1.3.1.       Kdaj pripoznamo poslovni dogodek kot zalogo

3.1.4.          Stroški dela in povračil zaposlencem po SRS 15

3.1.4.1.       Opredelitev stroškov dela           

3.1.5.          Stroški rezervacij po SRS 10

3.1.5.1.       Kdaj pripoznamo poslovni dogodek kot rezervacijo za stroške reorganizacije podjetja

3.1.5.2        Kdaj pripoznamo poslovni dogodek kot rezervacijo za kočljive pogodbe

3.1.6.          Stroški kratkoročne časovne razmejitve po SRS 12

4. VIRI IN LITERATURA

5. O AVTORICI