NACIONALNI SVET ZA DEMOKRATIČNO SPREMEMBO VOLILNEGA SISTEMA

 

Spoštovani!

Slovenija je po dveh desetletjih drsenja v strankokracijo zašla v veliko politično nestabilnost in razvojno krizo. Vlade ne morejo dokončati mandata, Državni zbor ne opravlja več svoje zakonodajne funkcije, temveč se ta seli v vodstva vladnih strank. Stranke od svojih poslancev zahtevajo absolutno partijsko disciplino, kakršne ne poznamo že več kot pol stoletja. To pa pomeni dejanski razkroj parlamentarne demokracije. DZ izgublja svoj pomen, dostojanstvo in spoštovanje.

Posledično ljudje ne zaupamo več ne političnim strankam ne vladi in DZ ter DS. Zavedanje, da je sedanji volilni sistem povsem pod nadzorom političnih strank in da državljani ne moremo voliti in izvoliti svojih kandidatov, drastično zmanjšuje zanimanje za volitve, saj z njimi ne moremo ničesar spremeniti. Tudi prihajajoče volitve, izvedene po obstoječem sistemu, politične krize ne bodo rešile.

To so razlogi, zakaj smo lansko leto ustanovili Nacionalni svet za demokratično spremembo volilnega sistema. Naš cilj je bil, da po zgledu uspešnih demokratičnih držav (Nemčija, Nova Zelandija, Irska …) pripravimo predlog demokratičnega volilnega sistema, v katerem bomo lahko državljani ne le postavljali svoje kandidate, temveč jih tudi neposredno volili. Po tehtnem razmisleku smo se odločili za kombinirani sistem, kjer državljani volijo polovico poslancev po večinskem načelu (tako kot danes volimo župane), z volitvami druge polovice poslancev pa ustvarjamo razmerja, ki ustrezajo proporcionalni moči političnih strank.

Z veseljem vam torej predstavljamo predlog tega novega Zakona o volitvah poslancev v Državni zbor, skupaj z Utemeljitvijo in Obrazložitvijo členov, ki smo ga pripravili v Nacionalnem svetu. Z novim Zakonom predlagamo temeljite spremembe v smeri izboljšanja demokratičnih standardov, ki bodo nedvomno terjale široko in poglobljeno razpravo.

Ob tem se zavedamo, da je volilni sistem ne le hrbtenica državne zakonodaje, temveč neke vrsta pogodba med državljani in izvoljeno oblastjo, s katero se dogovorimo o načinu volitev poslancev, na katere ljudstvo začasno, za en mandat, prenaša del svoje suverenosti.

Zato razprava o volilnem sistemu ne sme potekati zgolj v DZ, temveč mora biti to široka, demokratična in javna razprava, njen rezultat pa potrjen na referendumu.

Verjamemo, da bi lahko predlagane spremembe bistveno prispevale k dvigu zaupanja v politiko in njene institucije, k dvigu volilne udeležbe, h kakovostnejšemu Državnemu zboru in Vladi ter k večji legitimnosti njunih odločitev.

 

K VEČJI POLITIČNI IN RAZVOJNI STABILNOSTI SLOVENIJE TOREJ.

 

 

 

Kaj konkretno predlog Zakona ponuja, si lahko ogledate pod povezavo ZAKON O VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR, za lažje razumevanje pa smo pripravili tudi UTEMELJITEV predloga Zakona, OBRAZLOŽITEV po posameznih členih ter komentarje slednjih in KRATKO PREDSTAVITEV GLAVNIH PREDNOSTI NOVEGA VOLILNEGA SISTEMA.

Veseli bomo vašega mnenja, ki nam ga lahko posredujete na elektronski naslov sinteza@t-2.net.