Pomembno je sodelovati – že res, toda pomembno je tudi vzpodbujati in predvsem nagraditi trud vsakega posameznika, sploh kadar gre za otroke. Kajti živimo v času, ko je na voljo toliko raznovrstne zabave, seveda le redko povezane s pisano besedo, zatorej je še toliko pomembneje mladim avtorjem podati potrebno priznanje.

Če bi bilo v naši moči, bi lastne knjige in slikanice dobili prav vsi sodelujoči, ne samo avtorji nagrajenih besedil, a je to, žal, nemogoče. Lahko pa prispevke, ki sodelujejo na literarnem natečaju Z domišljijo na potep, tudi to pot strnemo v knjižno obliko, da ne ostane le pri lepih besedah – zapisanih ali izrečenih.

Zato bomo tudi v šolskem letu 2013/2014 poskrbeli za vse sodelujoče prispevke (razen nagrajenih), in sicer na dva načina:

 

A. SKUPNA KNJIGA:

V skupni knjigi (več delov) so zbrani vsi prispevki, ki so sodelovali na natečaju – razen zmagovalnih. V posamezni knjigi bodo objavljeni le prispevki ene šole (razen izjemoma, če šola na natečaju sodeluje z manj prispevki, kot bi jih bilo potrebno za knjižno obliko; v tem primeru se v eni knjigi združi prispevke več šol).

O izidu skupne knjige so vsi avtorji oziroma starši in mentorji obveščeni pisno. Objava v skupni knjigi NI OBVEZNA, zato prosimo avtorje, ki le-tega ne želijo, da nas o tem opozorijo na IZJAVI.

Za lažjo predstavo si lahko na spodnjih slikah ogledate skupne knjige prejšnjih let, ki pa bodo za šolsko leto 2013/2014 seveda ustrezno oblikovno spremenjene:

 

 

B. INDIVIDUALNA KNJIGA:

Glede na pozitivne odzive v lanskem šolskem letu bomo avtorjem, katerih besedila ne bodo uvrščena med zmagovalna, zopet omogočili tudi naročilo samostojne knjige oziroma slikanice po ugodni ceni – za lastne potrebe. Za lažjo predstavo, kako individualne knjige izgledajo, si oglejte spodnji sliki:

 

Več podatkov o skupnih in individualnih knjigah (ceno, ponudbo …) bomo objavili  6. decembra 2013, ko bo znano, katera besedila so za najboljša izbrali obiskovalci spletne strani in katera so se uvrstila v ožji izbor po mnenju strokovne žirije.