Projekt Z domišljijo na potep je v šolskem letu 2002/2003 prvič zaživel le v obliki literarnega natečaja za najmlajše osnovnošolce, torej učence razredne stopnje, vendar smo zaradi izkazanega interesa kaj kmalu razpis razširili še za učence predmetne stopnje, nato za dijake, zadnja tri leta pa so se nam pridružili tudi vrtčevski otroci in mentorji. Seveda so vsebine za sodelujoče avtorje primerne starosti; najmlajšim je dodeljena naloga napisati pravljico, medtem ko se starejši spopadajo z različnimi aktualnimi temami.

***

Kot našo posebnost bi želeli izpostaviti prizadevanje k vzpodbudnemu odzivu na trud vseh sodelujočih avtorjev, kar konkretno pomeni, da se vsa prispela besedila (razen tistih, za katera se avtorji izrecno izrečejo proti objavi) najprej objavi na naši spletni strani, nato pa tudi v knjižni obliki, in sicer:

a. najboljši avtorji natečaja (po oceni strokovne žirije in po izidu glasovanja) so nagrajeni z lastno knjigo oziroma slikanico (kako izgledajo knjige, si lahko ogledate v naši knjižni zakladnici),

b. prispevki ostalih sodelujočih pa so bili do leta 2011 strnjeni v skupne knjige, ki jih je bilo ob izidu mogoče naročiti, nato pa smo obliko le-teh prilagodili, tako da so v posamezni knjigi objavljeni le prispevki ene šole, avtorji pa se lahko opcijsko odločijo tudi za izid besedila v obliki lastne knjige oziroma slikanice.

***

Še mimo enega pomembnega dela natečaja ne moremo – dvojnega izbora zmagovalnih besedil.

a. Prvi je seveda izbor strokovne žirije, ki po standardnih kriterijih izbira najboljša besedila po kategorijah – avtorji zmagovalnih besedil so nagrajeni z izidom lastne knjige oziroma slikanice.

b. Drugi izbor pa je spletno glasovanje. V času od 5. do 8. decembra bodo namreč obiskovalci naše spletne strani izbirali najboljša besedila po posameznih kategorijah, kar seveda ne vpliva na delo strokovne žirije. Namen glasovanja je predvsem vzpodbuditi okolico k pozitivnemu odzivu na trud mladih avtorjev - verjetno bo več kot dovolj zgovorno, če povemo, da so v preteklih letih besedila prejemala celo preko 2000 glasov. Tudi nagrajenci po izboru glasovalcev si priborijo izid lastne knjige ali slikanice.

Tu moramo nanizati tudi nekaj številk, na katere smo upravičeno ponosni: v preteklih letih je izšlo 529 knjig in slikanic, števcilne velike skupne knjige, na natečaju je sodelovalo 324 osnovnih šol, 23 srednjih šol, 28 vrtcev …

***

Razglasitev zmagovalnih besedil po oceni strokovne žirije (izid glasovanja se objavi že na naši spletni strani) se bo odvila na zaključni prireditvi natečaja ZDNP, ki bo v mesecu marcu 2017 - kje se bomo srečali, bomo pravočanso objavili in obvestili mentorje. Na prireditvi, ki jo praviloma vodijo znani slovenski igralci (Jernej Kuntner, Rado Mulej, Zvezdana Mlakar, Vito Rožej, Nina Valič, Chorcyp, Toni Cahunek, Robert Pečnik – Pečo …), za avtorje s praktičnimi nagradami poskrbijo tudi naši pokrovitelji.

Naj vas za konec opozorimo še na misel, ki nas druži skozi vsa leta naših domišljijskih potepov:

Domišljija je tista čarobna točka, v kateri se konča konec in se prične neskončnost ...