VSEBINA RAZPISA

 

1.         Vsebina razpisa

2.         Rok za oddajo prispevkov

3.         Oblika prispevkov

4          Nagrajenci natečaja

5.         Razglasitev rezultatov

6.         Obveščanje

 

1. VSEBINA RAZPISA ZA KATEGORIJO DIJAKI:

Dijaki imajo na voljo tri različne vsebine:

Res ne gre drugače?

Ko odprem oči ...

Pišem roman – prosta vsebina

Naziv razpisane teme NI NASLOV BESEDILA, zato prosimo avtorje, da ustrezno poimenujejo svoja dela.

 

2. ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV:

Projekt ZDNP 2017/2018 se začne 3. oktobra 2017, v izboru pa bodo upoštevani vsi prispevki, pravilno opremljeni (glejte Oblika prispevkov) in oddani do vključno 30. novembra 2017.

Prispevke nam lahko posredujete na elektronski naslov smar-team-zdnp@amis.net ali po pošti na naslov Smar-team, Bevke 93, 1358 Log pri Brezovici – s pripisom: ZDNP 2017/2018.

 

3. OBLIKA PRISPEVKOV:

1.      Prispevki MORAJO biti oddani v elektronski obliki; v programu WORD (tipografija Times, velikost pisave 12pt) in brez dodatnega oblikovanja. Prispevke, ki bodo odstopali od predpisane oblike, bomo obravnavali zadnje, besedil, ki bodo prispela na naš naslov samo natisnjena in ne na ustreznem mediju (preko e-pošte ali na zgoščenki), pa ne bomo objavili na spletni strani.

2.         Vsak prispevek mora vsebovati obvezne podatke:

a. ime in priimek avtorja,

b. naziv šole,

c. ime in priimek mentorja, kontakt mentorja (elektronski naslov oz. tel. številko),

d. dopisana pa naj bosta tudi kategorija in izbrana vsebina.

Prispevke, ki ne bodo opremljeni z obveznimi podatki, bomo izločili iz izbora.

3.         Shranjevanje prispevkov:

Prispevki, ki bodo poslani po klasični pošti, so lahko za več avtorjev združeni na enem mediju – zgoščenki. Vsak prispevek pa mora biti shranjen kot samostojna datoteka, ime le-te ne sme vsebovati strešic, torej črke Č, Ž in Š nadomestite s črkami C, S in Z.

4.         Izjava – OBVEZNA PRILOGA:

Vsakemu prispevku mora biti priložena izjava staršev (razen če gre za polnoletnega avtorja; v tem primeru avtor izpolni izjavo sam), da dovoljujejo objavo prispevkov v sklopu projekta ZDNP 2017/2018 – izjava za starše se nahaja pod ikono IZJAVA. Izjave nam lahko posredujete tudi prek elektronske oblike – v PDF obliki. Prispevki, ki ne bodo imeli priložene izjave, bodo sicer sodelovali v izboru, vendar ne bodo objavljeni na spletni strani in v spremljajočih knjigah.

 

4. NAGRAJENCI NATEČAJA:

1. Strokovna žirija med prispelimi deli v kategoriji DIJAKI izbere 6 (šest) najboljših besedil, ki bodo izšla v obliki samostojnih knjig;

 

5. RAZGLASITEV NAGRAJENCEV NATEČAJA:

Seznam zmagovalnih del natečaja v kategoriji Dijaki bomo objavili na spletni strani 10. januarja 2018, mentorji in starši oziroma avtorji (ki bodo v izjavi zapisali e-naslov), pa bodo obveščeni tudi preko elektronske pošte.

 

6. OBVEŠČANJE:

Čeprav bodo vsa pomembna obvestila o poteku projekta ZDNP 2017/2018 sproti objavljena na naši spletni strani, ponujamo mentorjem in staršem možnost obveščanja preko elektronske pošte, zato vse mentorje, ki bi želeli prejemati obvestila, prosimo, da na naš elektronski naslov smar-team-zdnp@amis.net pošljejo sporočilo z vsebino: OBVEŠČANJE ZDNP 2017/2018, starši oziroma avtorji pa bodo o dogajanju obveščeni preko e-pošte, v kolikor se bodo na IZJAVI opredelili za zaznamek Obveščanje.

 

Tako, kar nekaj podatkov smo nanizali, upamo, da kolikor toliko razumljivo, seveda pa smo vam za vsa morebitna pojasnila na voljo na tel. 01/756 98 62 ali na elektronskem naslovu smar-team-zdnp@amis.net.

To je z naše strani za zdaj vse, na vrsti ste vi, mladi ustvarjalci. Želimo vam obilo prijetnih domišljijskih trenutkov in vam pošiljamo prijazen domišljijski pozdrav,

ekipa založbe Smar-team in Tjaša Zorc Rupnik, koordinatorka projekta ZDNP