VSEBINA RAZPISA

 

1.         Vsebina razpisa

2.         Rok za oddajo prispevkov

3.         Oblika prispevkov

4          Nagrajenci natečaja

5.         Razglasitev rezultatov

 

1. VSEBINA RAZPISA ZA KATEGORIJO DRUŽINA:

Dragi naši domišljijci! Upajmo, da ste kot družina vajeni ekipnega dela in sodelovanja, kajti naloga, ki je pred vami, ni tako preprosta. Napisati morate kar najbolj zanimivo pravljico ali basen o SMEŠNIH, ZABAVNIH PRIPETIJAH, ki smo jim lahko priča znotraj družine, in jo tudi likovno opremiti v čisto pravo slikanico.

A POZOR! Ilustracije, preden začnete vpisovati vanje besedilo (ali na roke ali s tiskalnikom) skenirajte ali kopirajte (v tem primeru zgodbo vpišite na kopije), da jih bomo, če bo vaše delo izbrano med najboljše, lahko uporabili in pravilno obdelali. Ravno tako nam besedilo samo (zgodbo) posredujte tudi ločeno, torej brez ilustracij, kot je zapisano pod točko 3.

 

2. ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV:

Projekt ZDNP 2019/2020 se za kategorijo DRUŽINA začne 6. novembra 2019, v izboru pa bodo upoštevani vsi prispevki, pravilno opremljeni (glejte Oblika prispevkov) in oddani do vključno 5. decemra 2019.

Prispevke nam lahko posredujete na elektronski naslov smar-team-zdnp@amis.net ali po pošti na naslov Smar-team, Bevke 93, 1358 Log pri Brezovici – s pripisom: ZDNP 2019/2020.

 

3. OBLIKA PRISPEVKOV:

1.         Vsak prispevek mora vsebovati obvezne podatke:

a. imena in priimke avtorjev,

b. ime kraja,

c. elektronski naslov oziroma telefonska številka,

d. dopisana pa naj bo tudi kategorija.

Prispevke, ki ne bodo opremljeni z obveznimi podatki, bomo izločili iz izbora.

3.         Shranjevanje prispevkov:

Vsak prispevek mora biti shranjen kot samostojna datoteka, ime le-te ne sme vsebovati strešic, torej črke Č, Ž in Š nadomestite s črkami C, S in Z.

4.         Izjava – OBVEZNA PRILOGA:

Vašim prispevkom mora biti priložena izjava, da dovoljujte objavo besedila v sklopu projekta ZDNP 2019/2020 – izjava se nahaja pod ikono IZJAVA. Izjave nam lahko posredujete tudi preko elektronske oblike – v PDF obliki. Prispevki, ki ne bodo imeli priložene izjave, bodo sicer sodelovali v izboru, vendar ne bodo objavljeni na spletni strani in v spremljajočih knjigah.

 

4. NAGRAJENCI NATEČAJA:

Strokovna žirija med prispelimi deli v kategoriji DRUŽINA izbere 3 (tri) najboljše zgodbe, ki bodo izšle v knjižni obliki;

2. Glasovanje – obiskovalci spletne strani:

V kategoriji DRUŽINA pri izbiri sodelujejo tudi obiskovalci naše spletne strani, kjer bodo do 6. decembra 2019 vsi pravilno oddani in opremljeni prispevki tudi objavljeni, glasovanje za dve najboljši zgodbii, ki bosta izšli v slikaniški obliki, pa bo trajalo od 7. do 9. decembra 2019. Rezultate glasovanja bomo objavili 10. decembra 2019.

 

5. RAZGLASITEV NAGRAJENCEV NATEČAJA:

Seznam zmagovalnih del natečaja v kategoriji Družina po izboru strokovne žirije bomo objavili na spletni strani 10. marca 2020, mentorji in starši oziroma avtorji (ki bodo v izjavi zapisali e-naslov), pa bodo obveščeni tudi preko elektronske pošte.

 

6. INDIVIDUALNA KNJIGA:

Individualna slikanica:

Glede na pozitivne odzive v preteklih šolskih letih se bodo avtorji, katerih besedila ne bodo uvrščena med zmagovalna, zopet lahko odločili tudi za naročilo samostojne slikanice po ugodni ceni – za lastne potrebe. Več o tem bomo objavili na naši spletni strani v prvih dneh prazničnega decembra.

 

Tako, kar nekaj podatkov smo nanizali, upamo, da kolikor toliko razumljivo, seveda pa smo vam za vsa morebitna pojasnila na voljo na tel. 01/756 98 62 ali na elektronskem naslovu smar-team-zdnp@amis.net.

To je z naše strani za zdaj vse, na vrsti ste vi. Želimo vam obilo prijetnih domišljijskih trenutkov in vam pošiljamo prijazen domišljijski pozdrav,

ekipa založbe Smar-team in Tjaša Zorc Rupnik, koordinatorka projekta ZDNP